EN|VN

Sustainable Development

  Big Bay Group sets itself the mission of “For a better travel journey for everyone”, with 3 main groups of activities: Technology – Industry, Trade and Service, and Social Volunteering.

 • Văn hóa
  doanh nghiệp

  Big Bay Group là nơi tập trung những con người ưu tú của Dân tộc Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Quốc tế - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

  Xem chi tiết
 • Chiến lược
  con người

  Big Bay Group luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “Big Bay Group - Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, Tập đoàn đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài.

  Xem chi tiết
 • Môi trường và
  cộng đồng

  Với mục tiêu phát triển bền vững, Big Bay Group hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác các tổ hợp du lịch.

  Xem chi tiết