EN|VN

Môi trường và
cộng đồng

23 December, 2022

Big Bay Group với môi trường

Với mục tiêu phát triển bền vững, Big Bay Group hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác các tổ hợp du lịch lưu trú ngủ đêm. Những du thuyền 5 sao như : Du thuyền Mon Chéri, Du thuyền Peony đều là những du thuyền xanh. Những du thuyền “xanh” nổi bật gắn với từng dấu ấn phát triển của Big Bay Group.

Coi nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh cũng như phát triển khai thác du lịch, Tập đoàn Big Bay không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành, xứng đáng với đẳng cấp thương hiệu 5 sao của Tập đoàn đã đề ra.

Big Bay Group với cộng đồng

Tập đoàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Tin tức khác

  • Văn hóa
    doanh nghiệp

    23 December, 2022

  • Chiến lược
    con người

    23 December, 2022