EN|VN

Sẽ tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày?

2 February, 2023


Theo dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Bộ Công an cần triển khai thực hiện chính sách tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày.

Khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 12-2022 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dự thảo chỉ thị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, vừa kết thúc lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo dự thảo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách thị thực điện tử với tất cả thị trường khách quốc tế, tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày đối với các nước đã được áp dụng chính sách miễn thị thực.

Ngoài ra, bộ này cần tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử.

Đơn giản hóa quy trình kiểm soát thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, hải quan tại cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển, bảo đảm nhanh chóng và tiện lợi nhất cho khách quốc tế đến Việt Nam.

Vấn đề thị thực được xem là một trong những vấn đề lớn của du lịch Việt Nam, khiến nước ta chưa thu hút được nhiều khách quốc tế thời gian qua.

Dự thảo chỉ thị cũng đưa ra những nhiệm vụ cụ thể của các bộ liên quan, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương để thu hút khách quốc tế.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế về du lịch, cơ cấu lại các hoạt động du lịch đáp ứng xu thế toàn cầu, tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Bộ này cũng có nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo các quy chuẩn quốc tế…

Bộ Ngoại giao cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (năm 2017) và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo điều kiện thành lập văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ phát triển du lịch, và các nhiệm vụ khác…

Du thuyền 5 sao Hạ Long

Tin tức khác

  • Quang Ninh targets over 25 million visitors by 2030

    19 September, 2023

  • The primitive island of Thanh Lan

    15 September, 2023

  • Getting lost in the scenic vistas of Van Don sea

    11 September, 2023